Lindgren – Dag 2 kl 10:20 – 10:40

Presentation av årets vinnare av itSMFs akademiska initiativ. itSMF delar årligen ut ett pris för bästa ITSM-relaterade examensarbete eller uppsats. Ett syfte med tävlingen är att stimulera till fler kontakter och ökat utbyte mellan ITSM-organisationer och studenter. Ett annat syfte är att skapa ett större intresse för ITSM-området inom akademin (forskning och utbildning) vilket är en förutsättning för att näringslivet skall lyckas attrahera rätt kompetens i framtiden. Vid detta tillfälle så kommer årets vinnare att presenteras och vi kommer också att få lyssna på en presentation av det vinnande bidraget.