Anders Kingstedt är VD och seniorkonsult på Mjukvarukraft (ett Iver-bolag) samt styrelsemedlem i ItSMF. Anders har arbetat med standardutveckling i över 10 år i olika roller och sammanhang. Som expert har Anders bidragit i projekt som resulterat i standarder för bl a Molntjänster (ISO och SIS) och inom områdena e-Handel och e-Fakturering (CEN och EU-kommissionen). Anders brinner för en ökad användning av standarder för att på sätt accelerera innovation och interoperabilitet inom IT-området.