Innovation Management – en möjliggörare för utveckling och innovation

Hur kan en IT-avdelning balansera vardag med utveckling och innovation och vilken roll kan ISO 56002 Innovation management system spela?

ann-marie-ovin_1Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i koncernledningen. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärsutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering och innovation som naturliga delar av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik.