1688135006445

Förmåga att leda i förändring

Annie berättar om sina erfarenheter av att leda i förändring, om mod, utsatthet, förmåga att fatta beslut. Vilka krav det ställer på ett ledarskap och hon berättar om sina egna exempel och erfarenheter utifrån detta. Vi får också höra om hennes framtidspaningar utifrån ett Geopolitisk kontext. Det kan handla om hur geografi, tillsammans med politiska, ekonomiska och sociala faktorer, påverkar och formar förhållandena mellan olika länder, regioner och globala aktörer. Vi får ta del av Annies syn på var vi står och hur framtiden ser ut samt hur det påverkar oss, här kommer hon även in på AI och utvecklingen inom IT och teknik.

Annie Lööf är före detta näringsminister och partiledare. Numera arbetar hon som rådgivare för företag och organisationer. Hon föreläser om ledarskap, jämställdhet, digitalisering och hållbarhet. Hon har under en lång tid varit politisk makthavare på nationell nivå. När hon lämnade som partiledare 2023 var hon en av de som suttit längst på posten. Hon blev invald till Sveriges riksdag redan som 23-åring.