Professor Stockholms Universitet

 Mälarsalen – Dag 2 kl 11:30 – 12:15

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och forskar inom språkfilosofi och kunskapsteori. Hon har medverkat i radio och TV och diskuterat fenomenet faktaresistens. I sin nya bok ’Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender’ reder hon ut vad faktaresistens är från ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv och beskriver vad vi kan göra för att motverka den.

Faktaresistens, alternativa fakta och post-sanning. Vad är det som pågår?

Finns det alternativa fakta? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Varför är lögner och falska nyheter så effektiva? Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet. Hon undersöker fenomenen post-sanning och faktaresistens från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Kom och lyssna när hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom faktaresistens och hur vi kan motarbeta kunskapens fiender.