Tomas Jansson

Säkerhet i dagens tjänsteutbud Med dagens omvärldsläge och hotbild behöver säkerhet för företag och myndigheter bli bättre. Vi får höra om säkerhet kopplat till information, dess grundstenar och ett antal utmaningar som finns med dagens tjänsteutbud (Cloud, AI, "big data", etc.). Vi får också höra om olika regelverk, hur jag påverkas av dem och hur [...]

Annie Lööf

Förmåga att leda i förändring Annie berättar om sina erfarenheter av att leda i förändring, om mod, utsatthet, förmåga att fatta beslut. Vilka krav det ställer på ett ledarskap och hon berättar om sina egna exempel och erfarenheter utifrån detta. Vi får också höra om hennes framtidspaningar utifrån ett Geopolitisk kontext. Det kan handla om [...]

Ted Schönbeck

Generativ AI - “LLMs and all that jazz” Generativ AI är det största teknikskiftet i vår tid och kommer att transformera företag, branscher och samhället. Inom bara några år kommer det att vara en naturlig del i alla affärsprocesser i alla organisationer. I denna presentation kommer Googles Ted Schönbeck att diskutera skapandet av och potentialen [...]

Jakob Widestedt

Att laga trasiga transformationer med systemtänk Problemet med många förändringsresor i våra organisationer idag är att de baseras på ramverk, modeller och metoder som förutsätter att problemet är känt, begripet och redo att angripa; lösningen är själva paketeringen. Det kan handla om att förutsätta att organisationen lider av en osynk mellan produktteam, att den [...]

Michael Andersson

Säkerhet i dagens tjänsteutbud Med dagens omvärldsläge och hotbild behöver säkerhet för företag och myndigheter bli bättre. Vi får höra om säkerhet kopplat till information, dess grundstenar och ett antal utmaningar som finns med dagens tjänsteutbud (Cloud, AI, "big data", etc.). Vi får också höra om olika regelverk, hur jag påverkas av dem och hur [...]

Load More Posts