Anders Kingstedt

Anders Kingstedt är VD och seniorkonsult på Mjukvarukraft (ett Iver-bolag) samt styrelsemedlem i ItSMF. Anders har arbetat med standardutveckling i över 10 år i olika roller och sammanhang. Som expert har Anders bidragit i projekt som resulterat i standarder för bl a Molntjänster (ISO och SIS) och inom områdena e-Handel och e-Fakturering (CEN och EU-kommissionen). [...]

Geoff Clarke

  Geoff Clarke is the chair and expert member of several IT and Governance standards committees and is employed by Microsoft. He works with national standards bodies, government, academia and industry experts to ensure that Microsoft and its customers can achieve their strategic goals through the innovative and responsible use of IT. Geoff represents Australia [...]

Alison Holt

  Alison is an internationally acclaimed expert in the governance of data.  She has had recent experience as a director, a general manager, a research fellow, a principal consultant, a virtual CIO for multiple organisations, and most recently as an adviser to the Chief Justice of Papua New Guinea, working in advisory and governance roles [...]

Maria Wester / Daniel Erikssen

Daniel drivs av utmaningen att bygga effektiva verksamheter m h a arkitektur och hur komplexa områden kan bli mer lättförståeliga och ge rätt effekter för företaget. Marias 35-åriga erfarenhet inom IT-området, med bl a mer än 15 år som CIO har lett till stor förståelse för utmaningarna som dagens företag står för. I synnerhet om [...]

Mattis Bergquist

Hållbarhetsdeklarationen – styrning av inköp och medvetna val Genom att scanna streckkoden på en vara med hjälp av apparna Coop och Scan and Pay får kunden information om varans avtryck utifrån tio olika områden, som rör klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen har en skala mellan ett och fem inom varje område. Ju lägre siffror en [...]

Glenn Gran

Att vara innovativ i en föränderlig värld Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt och vi behöver ta hjälp av ny teknik och innovativa lösningar. När utveckling rör sig så snabbt som den [...]

Gustaf Juell-Skielse

AI som naturlig fortsättning på automation (RPA)   Professor Gustaf Juell-Skielse, Högskolan i Borås ger en inledning till aktuell forskning inom området och du bjuds in till diskussion och erfarenhetsutbyte under en efterföljande workshop.

Hannes Göbel

Thirve – Datalabb för hållbara innovationer Ett projekt och förstudie som undersöker förutsättningarna för att implementera ett lättillgängligt datalabb för hållbara digitala innovationer samt skapa grunder för fortsatt realisering av ett datalabb för små och medelstora företag (SMF) Vi definierar ett datalabb som en arena där SMF med hjälp av studenter med kompetens inom data [...]

Maria Kalmér

Så här lyckades Pensionsmyndigheten med robotar (RPA) som en del av automatiseringen Införandet av robotar har inte varit spikrak, vi har lärt oss mycket och delar med oss av våra bästa tips! Johanna och Maria berättar om hur Pensionsmyndigheten med hjälp av RPA (Robotic Process Automation) minskar manuella, repetitiva och regelstyrda (trista) arbetsmoment och därmed ökar [...]

Marie Andervin

  Marie Andervin - Digital Transformation Enabler

Load More Posts