Hjärnkoll på kommunikation

Tänk på hur mycket tid och möda som kan sparas – Om det blir rätt från början!
Att ha hjärnkoll på kommunikation handlar om att oftare kunna föra fram sina idéer på ett tydligare sätt, att bättre kunna hantera svåra samtal, att undvika missförstånd och slippa hamna i ändlösa argumentationer  – att helt enkelt lyckas nå ut med sitt budskap.

Genombrott inom hjärnforskningen förklarar varför vi uppfattar vår kommunikation så olika. Kunskap om detta kommer att leda till mindre konflikter, mer dialog.

  • Grunden för kommunikation, hur vi tolkar saker och ting omkring oss.
  • Att nå fram med sitt budskap
  • Att föra dialog istället för argumentation

 Mälarsalen – Dag 1 kl 15:15 – 16:00

christina

Christina Haugsöen

Christina Haugsöen har mer än 17 års erfarenhet av arbete kring ledarskap och organisationsutveckling. Hon är utbildad inom statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. För Christina ligger människan alltid i fokus. Hon kombinerar framsteg inom neurovetenskaplig forskning med ledarskapsteorier. Med detta som perspektiv ökar Christina medvetenheten runt olika personlighetsstilar och hur man lättast skapar effektivitet och ett bra klimat. Genom att medvetandegöra dessa mekanismer kan kommunikationen utvecklas till ett effektivt verktyg för både ledare och grupp. I ledarskap (och medarbetarskap) är kommunikationen en grundpelare. Därför drar Christina paralleller mellan hjärnans funktioner och just kommunikation för att öka förståelsen för vikten av att anpassa sina budskap efter mottagaren. Målet är att deltagarna, efter att Christina har varit där, ska känna sig trygga i sitt ledarskap och i sin dialog med arbetsgruppen Christina är ofta anlitad som föreläsare och coach och har under de senaste åren rådfrågats av flera stora organisationer som bland annat Volvo, Polisen och Billerud Korsnäs.