Att välja en stark kompetensutvecklingspartner

Universiteten i Sverige har haft ett stort fokus på att utbilda ny arbetskraft. Sveriges lagstiftning föreslår ett större fokus på livslångtlärande idag. Högskolan i Borås etablerar sig nu som näringslivets kompetenspartner med fokus på de yrkesverksamma. Hör om hur det går till.

Dr. Daniel Yar Hamidi (PhD)
Marie Curie Fellow
PHD | Innovation Science
Corporate Governance
MSc. Informatics, MBA
Asst. Professor
University of Borås, Sweden
Department of Information Technology