Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i koncernledningen. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering som en naturlig del av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik, något hon anser affärskritiskt.

Nobelterrassen – Dag 1 kl 15:15 – 16:00

Outsourcingupphandling för bra tjänsteleveranser

  • Upphandling genom dialogbaserad metodik skapar goda förutsättningar för bra tjänsteleveranser
  • Digitalisering, juridik och säkerhet en naturlig treenighet
  • Processer och relationer för värdeskapande samverkan