Att vara innovativ i en föränderlig värld

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt och vi behöver ta hjälp av ny teknik och innovativa lösningar. När utveckling rör sig så snabbt som den gör idag, kräver det att vi hittar nya sätt att lära oss på och vi behöver arbeta med förändring och innovation på daglig basis och se det som en grundförutsättning i allt vårt arbete. Hur kan privat men också offentlig sektor se till att hänga med i omvärldens snabba takt och vad behöver vi lära oss och veta om för att hålla tempot uppe? Det pratar Annie Lindmark om i sin presentation om att vara innovativ i en föränderlig värld.

 

Annie Lindmark är programansvarig för det internationella SMF-programmet Eurostars och arbetar med innovationsfrågor på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, med fokus på digitala tjänster, öppen- och datadriven innovation samt framväxande innovationsområde. Hon brinner för frågor kring hur innovation och ny teknik kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Hon sitter med i Nordic Innovation diversity task force och har varit med i styrgruppen för Hack for Sweden.