”Push Payment Fraud”,  beskrivning av sofistikerat tillvägagångssätt baserat på ett real-case.

Caset handlar om hur bedragare genom phishing, social engineering, dataintrång och väntan på rätt tillfälle slår till mot en” leverantör – kund relation” och ser till att betalningen hamnar på fel konto.

Hur skall man agera innan det händer och vad skall man göra då det har hänt.

jag

 

Carl-Göran har bakgrund inom informations och IT säkerhet både i linjeroller samt som konsult / IT Revisor, bl.a. på Ericsson och EY. I rollen som konsult inom IT Risk management haft uppdrag både inom offentlig sektor och flera bolag inom näringslivet i Sverige och Norge.