ITSM-initiativ Kandidat 3

Varje elevs bästa skola – Digital certifiering Malmö stad Grundskoleförvaltningen En återspegling och reflektion av den resa som Malmö stads grundskoleförvaltning har gjort och har framför sig. En givande och utmanande resa som strävar efter att skapa likvärdighet, högre måluppfyllelse och en högre social hållbarhet för barn, elever, vårdnadshavare och anställda i staden. Lindgren [...]

ITSM-initiativ Kandidat 2

Agilt projekt på Svenska Spel Målet med projektet var att på ett agilt sätt införa processer och roller i samverkan med ny ITSM lösning i den egna organisationen. Syftet var att skapa tydlighet och trygghet hos medarbetarna med fokus på ett agilt arbetssätt. Efter ett målinriktat arbete har Svenska Spel lyckats med att skapa trygghet [...]

Peter Hero

ITIL® 4 med ”Deliver and Support” i fokus ITIL 4 adresserar integration och samspel med andra ramverk och metoder som t.ex. Agile, DevOps, Lean, och adderar ett helhetsperspektiv på hur ”allt hänger ihop”. Det inbegriper även supportverksamheten som får en allt större och viktigare roll i de flesta företag och organisationer. Supporten tar emot beställningar, [...]

Lisa Löpare

Prime Contractor – vägen till Service Integration och framtida SIAM lösningar 4 års praktisk erfarenhet från etablering av Service Integration Möjligheter med Service Integration – men även fallgropar! Goda råd på vägen från ett företag som har lång erfarenhet av SI i praktiken Varför våga satsa på Service Integration  Nobelterrassen - Day 2, 11:30 [...]

John Wallhoff

Cobit 2019 Över tid har best practice och ramverk utvecklats för att stödja verksamhetsstyrning med fokus på information och teknologi. COBIT 2019 har baserats på denna utveckling där man under de senaste 25 åren har kombinerat rön från akademisk forskning med praktisk tillämpning. Vi ger här en övergripande bild av hur COBIT 2019 ser ut, [...]

Leif Andersson

Vill du förbättra relationen mellan IT och din affärsverksamhet? En introduktion till Business relationship maturity modell och relationship strategy-on-a-page. Du får i interaktiv form diskutera relationen mellan IT och verksamheten (rollspel) och ni skall sedan tillsammans utveckla en ”relationship strategy-on-a-page” för att ta er relation till nästa nivå. Workshopen är en introduktion till två praktiska [...]

Jonas Wahlund & 
Monica Ekfeldt

En smartare IT Operation med hjälp av AI Varför behöver vi Artificiell Intelligens (AI) inom Service Delivery, och hur kan det hjälpa IT Operationen att bli smartare och effektivare i vardagen.Den här sektionen kommer belysa, vad menar vi med Artificiell Intelligens och Kognitiva system utifrån ett IT Operation perspektiv. Hur kommer AI att påverka hur [...]

Carl Starendal

Skapa mer innovation med en SAFe lean/agil approach till drift och utveckling I den här presentationen får du en översikt kring hur en storskalig lean och agil approach till utveckling och drift med ramverket SAFe hjälper en organisation att skapa mer innovation och genom det mer värde för kunder och användare.  Mälarsalen - Day 1, [...]

Thorsten Manthey

Workshop Establish a Communication and Training Plan using the WHO-HOW-WHAT approach! Bring your laptop and you current or upcoming project to kick-start the development of a Communications and Training Plan! This is a hands-on workshop where you bring one of your ongoing or future project and your laptop. Thorsten will guide you through the steps [...]

Erik Palmstierna & Reni Friis

Ball Points Game Deltagarna delas in i lag, där målet med övningen är att skicka så många bollar som möjligt mellan deltagarna under en begränsad tidperiod. Deltagarna blir genom övningen introducerade till det agilabegreppet ”Sprinter” och får möjlighet att experimentera för att förbättra flödet av bollar från sprint till sprint. Vid övningens slut har deltagarna [...]