Easit

Christer Elgström har lång erfarenhet inom IT och Management som ledare hos Easit, Netgain, Novell, Dell, Microsoft och Tieto.

Lindgren – Dag 1 kl 11:00 – 11:20

7 principer för konkurrenskraft

Vi är i en tid där det finns exponentiell potential för företag och individer. Automatiserade plattformar i företag kan ge stora möjligheter för våra arbetsprocesser. Vi kan göra enormt mycket med information i våra vardagsliv och i våra affärer. En tid där krav och förutsättningar mellan information, människa och maskin kan resultera i framgång eller fallgropar. Affärer och teknik är i en ny fas. Förväntningarna är stora och viljan att lyckas ger drivkraft till nya investeringar. I en tid av starka drivkrafter och möjligheter, hur gör vi våra vägval och hur blir företag mer konkurrenskraftiga? Det handlar om de som är närmast sin marknad med de system de har till sin hjälp.