Ball Points Game

Deltagarna delas in i lag, där målet med övningen är att skicka så många bollar som möjligt mellan deltagarna under en begränsad tidperiod. Deltagarna blir genom övningen introducerade till det agilabegreppet ”Sprinter” och får möjlighet att experimentera för att förbättra flödet av bollar från sprint till sprint. Vid övningens slut har deltagarna blivit introducerade till ett flertal ytterligare konceptet inom den agilametodiken, och förstått nyttan av att arbeta med denna metod i resan från kaos till ordning och optimering av processflödet.

  1. Lärdom om grundprinciperna inom agilmetodik
  2. Förståelse för hur man kan arbeta konkret med kontinuerlig förbättring
  3. Förståelse för vikten av roller och ceremonier inom SCRUMoch agilmetodik (Retro, Velocity, Product Owner, SCRUMMaster, osv.)

Sjösidan – Day 1, 14:00 – 14:45

Till vilken sorts åhörare riktar sig presentationen främst?

  • Alla som arbetar på team-baserade arbetsplatser, antingen som ledare eller medarbetare. Det krävs inga förkunskaper inom agilmetodik.

erik-palmstiernaErik Palmstierna, Valcon

Erik har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling, processoptimering, ledning och styrning av komplexa verksamheter både inom kommun, region, statsförvaltning och inom privat sektor. Han var verksamhets- och IT-strateg på Kronofogden hade ansvar för att ta fram struktur för och etablera ett processorienterat arbetssätt för myndighetens arbete med verksamhetsutveckling. Som IT-strateg ansvarade han för etablering av Kronofogden IT, flera analyser av leveransmodeller och programledning av ersättningen av stordatormiljöerna. Han har även lett flera omfattande projekt i syfte att öka digitaliseringen och automatiseringen inom Stockholms Läns Landsting, Skatteverket och Kronofogden. Han har även haft ansvar för att etablera och driva programkontor för IT projekt.

reniReni Friis, Valcon

Experienced it process and Lean expert, who has worked in large Danish and International organizations to improve and implement processes to increase value add to customers.