Agilt projekt på Svenska Spel

Målet med projektet var att på ett agilt sätt införa processer och roller i samverkan med ny ITSM lösning i den egna organisationen. Syftet var att skapa tydlighet och trygghet hos medarbetarna med fokus på ett agilt arbetssätt. Efter ett målinriktat arbete har Svenska Spel lyckats med att skapa trygghet och engagemang hos sina medarbetare.

Lindgren – Dag 1 kl 15:15 – 15:35