Varje elevs bästa skola – Digital certifiering Malmö stad Grundskoleförvaltningen

En återspegling och reflektion av den resa som Malmö stads grundskoleförvaltning har gjort och har framför sig. En givande och utmanande resa som strävar efter att skapa likvärdighet, högre måluppfyllelse och en högre social hållbarhet för barn, elever, vårdnadshavare och anställda i staden.

Lindgren – Dag 1 kl 15:40 – 16:00

Mats Johnsson Chef IT enheten Grundskoleförvaltningen