Det nya globala landskapet

Toppdiplomaten Jan Eliasson har lämnat jobbet som vice generalsekreterare för FN. Han var vice generalsekreterare 2012–2016.

Mälarsalen – Day 2, 14:20 – 16:00

jan_eliasson-forelasning“Regeringen har valt att tilldela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.”

Jan Eliasson är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Eliasson har arbetarbakgrund och redan i unga år blev han socialdemokrat. 1965 anställdes Eliasson vid utrikesdepartementet, och han har som UD-anställd tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Under 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten i april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en rådslagsgrupp för att utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.