Jan Gustafsson jobbar som arkitekt på ServiceNow och har jobbat med frågor kring effektivisering av IT, ITIL & ITSM sedan 1995 i olika roller.

 Lindgren – Dag 2 kl 10:45 – 11:05

Benchmarking av operationella ITIL processer

ServiceNow har sammanställt en rad KPI:er kring de operativa ITIL processerna och gör det möjligt för de kunder som är villiga att vara delaktiga att jämföra sina resultat med andra. Kan man se några samband och hur ser mätetalen ut jämfört med era egna?