Cobit 2019

Över tid har best practice och ramverk utvecklats för att stödja verksamhetsstyrning med fokus på information och teknologi. COBIT 2019 har baserats på denna utveckling där man under de senaste 25 åren har kombinerat rön från akademisk forskning med praktisk tillämpning.

Vi ger här en övergripande bild av hur COBIT 2019 ser ut, med centrala delar som; Principer för styrning, hur man kopplar samman verksamhetsmål med hantering av information och teknologi, den referens-modell som används samt modell för implementation.

Vi kommer även att ta upp de fyra publikationer som COBIT 2019 består av; ”Framework: Introduction and Methodology”, ”Framework: Governance and Management Objectives”, ”Design Guide: Designing an Information and Technology Governance Solution” samt ”Implementation Guide: Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution”

Avslutningsvis tar vi upp de roller som lyfts fram i COBIT 2019 och hur de är relaterade till ITIL, SFIA, m.fl.

 Nobelterrassen – Day 2, 13:20 – 14:05

johnwallhoff_speakerprofilJohn Wallhoff (CISA, CISM, CISSP), President ISACA Sweden

Är Cobit certifierad med lång erfarenhet av att arbeta med COBIT samt även andra ramverk, standards och best practice för att styra, leda och driva en IT verksamhet. John har också varit aktivt engagerad it itSMF under många år, bl.a. som ordförande.