100,000 people have been inspired by Jonas Helgesson’s appreciated talks in which he describes in a personal and humorous way what it is like to live with a CP injury. He has written several books and became known to a larger audience when he was in the musical Life is a Schlager

jonas-helgesson

 

100 000-tals människor har blivit inspirerade av Jonas Helgessons uppskattade föreläsningar i vilka han bjuder på sig själv och på ett personligt och humoristiskt sätt berättar om hur det är att leva med en CP-skada. Han har skrivit flera böcker och blev känd för en större publik då han var med i musikalen Livet är en schlager