En smartare IT Operation med hjälp av AI

Varför behöver vi Artificiell Intelligens (AI) inom Service Delivery, och hur kan det hjälpa IT Operationen att bli smartare och effektivare i vardagen.Den här sektionen kommer belysa, vad menar vi med Artificiell Intelligens och Kognitiva system utifrån ett IT Operation perspektiv. Hur kommer AI att påverka hur vi levererar tjänster inom Service Delivery, nu och i framtiden. Se exempel på hur IBM gör för att automatisera IT Operationen med hjälp av AI modifierade tjänster.

 Mälarsalen – Day 2, 10:15 – 11:00

jonas-wahlund-photoJonas Wahlund är IT Service Management konsult på IBM och har stor erfarenhet inom Systems och Service Management. Genom att ha skaffat sig erfarenhet från såväl jobbat med implementering hos Outsourcing kunder till mer kundspecifik konsultation inom diverse industrier, så har Jonas Wahlund skaffat sig erfarenhet av IBMs Kognitiva Operations inriktade lösningar. Frågor som hur kan IT Operationen hjälpa till att effektivisera och säkerställa IT leveransen är en del av vardagen.

 

 

 

 

 

 

monica-ekfledt-photMonica Ekfeldt är Associated Partner och konsult på IBM och har stor erfarenhet från Resiliency Services och Service Management. Vad medför det att implementera artificiell intelligens i ett företags IT Operation, hur startar man den resan och vad ger det för värde? Genom att jobba kundnära så har Monica Ekfeldt byggt upp erfarenhet avseende hur man påb