Prime Contractor – vägen till Service Integration och framtida SIAM lösningar

4 års praktisk erfarenhet från etablering av Service Integration

  • Möjligheter med Service Integration – men även fallgropar!
  • Goda råd på vägen från ett företag som har lång erfarenhet av SI i praktiken
  • Varför våga satsa på Service Integration

 Nobelterrassen – Day 2, 11:30 – 12:15

lisa_lopare_sjLisa Löpare – SJ AB

Verksamhetsutvecklare IT

Har mångårig erfarenhet av etablering och vidareutveckling av tjänster och leveranser, både från leverantörs- och kundsidan. I flera olika roller inom såväl linjearbete som chefsbefattningar.

De senaste 7 åren på SJs IT-stab med ansvar för IT-sourcing och leverantörshantering/partnerskap. Från strategiarbete, upphandling, utveckling av tjänster till programledning av transformation & transition vid byte av drift- och förvaltningsleverantörer.