Framtidens Servicedesk baserad på AI och Containers

Hur kan Micro Focus hjälpa er att dra nytta av all information ni samlar på er i det dagliga arbetet? Framförallt, hur kan vi hjälpa er att arbeta med ostrukterad information?

Med hjälp av OCR teknik, maskin inlärning, virtuella agenter, chat och collaboration skapar vi en effektivare organisation.  Vi kommer att belysa fördelarna både utifrån servicedesken och användare som nyttjar självbetjänings funktioner.

Lindgren – Dag 2 kl 13:20 – 13:40

mirofocusMikael Berglund – IT Operations & Service Management Solution Consultant

Mikael har mer än 30 års erfarenhet av olika ITSM lösningar och arbete med olika ITIL processer. Han har arbetat med många olika kunder inom verktyg och processfrågor. Ofta inblandad vid frågor inom kombinationen av vertygsanvändning och arbetssätt.