Business Technology Standard som styrmodell för digital transformation

Under de senaste tio åren har ett hundratal nordiska bolag, varav en majoritet med global närvaro, gradvis optimerat samspelet mellan it och verksamheten. Detta har de delvis gjort med stöd av Business Technology Standard; en styrmodell framtagen av Sofigate i en open source-miljö. Syftet med denna styrmodell är att påskynda digital transformation, ökad lönsamhet och större effektivitet.

Björn Olofsson

Lyssna till Björn Olofsson, VD för Sofigate Sverige hur ramverket är uppbyggt, vilka ledande nordiska organisationer som implementerat den och vilken konkret nytt de fått.

 

 

 

Affärsnytta genom förändringsledning på ICA Gruppen AB

ICA Gruppen driver kraftfullt digitalisering inom hela koncernen. Åldrande system blir snabbt kandidater för att bytas mot smartare lösningar. Den befintliga ITSM-plattformen byttes på rekordtid till det modernare ServiceNow. Initiativets fokus var att det rörde sig om ett skifte av arbetssätt, inte ett teknikskifte. Ett fokus som utgick från människorna i organisationen och en proaktiv och systematisk förändringsledning visade sig starkt bidra till initiativets framgång.

På plats för att berätta om transformationsresan finns Niclas Karlsson, Director Corporate IT Projects and Processes på ICA Gruppen. Under anförandet får du insyn i initiativet utifrån:

  • Syfte, mål och omfattning
  • Vikten av att ha användare och utvecklare i centrum
  • Tillämpning och utmaningar av det agila angreppssättet
  • Förändringsledning på ICA och hur det tillämpades
  • Betydelsen av en popcornmaskin
  • Livet efter – vad hände sen?
  • Vi avslutar med att sammanfatta de viktigaste lärdomarna och ställer oss frågan; blev det verkligen så bra eller…?”

Nobelterassen – Dag 1 kl 14:00 – 14:45

sofigateNiclas Karlsson

Niclas är Director Corporate IT Projects and Processes för ICA Gruppen AB, dvs han är ansvarig för alla initiativ som IT genomför ur ett projekt- och process-perspektiv.