ITIL® 4 med ”Deliver and Support” i fokus

ITIL 4 adresserar integration och samspel med andra ramverk och metoder som t.ex. Agile, DevOps, Lean, och adderar ett helhetsperspektiv på hur ”allt hänger ihop”. Det inbegriper även supportverksamheten som får en allt större och viktigare roll i de flesta företag och organisationer. Supporten tar emot beställningar, levererar tjänster och produkter, säkerställer att mottagaren får förväntat värde samt guidar och utbildar mottagaren. Skulle något inte fungera i tjänsten eller produkten så vänder sig kunden tillbaka till supporten och får hjälp att lösa incidenten. Trots detta stora ansvar för tjänsterna och produkterna i supporten så har många supportverksamheter bristfälliga resurser när det gäller teknikstöd, kunskapshantering, automatisering och tillräckligt med kompetenta medarbetare. Hur råder vi bot på det? Peter ger tips och råd för hur man upprättar en ”Service strategi plan”.

Lindgren – Day 2 kl 10:15 – 10:35

bitaPeter Hero, BiTA/SSI

Peter driver flera supportnätverk över hela landet genom SSI – Support Services Institute, och ansvarar även för BiTAs kunskapsområde Kundservice.

För att utveckla supportbranschen deltar Peter också i olika samarbeten med forskning och akademin samt att han varit med som ”ämnesexpert” till Axelos vid arbetet med nya ITIL 4.