Regina Rasmanis är VD på Olingo Consulting AB och har en lång erfarenhet av ledningsarbete framförallt inom IT och skiktet mellan IT och verksamhet. Hon är en frekvent anlitat föreläsare och moderator. Regina är i grunden Molekylärbiolog och hävdar bestämt att allt har kopplingar till just Molekylärbiologin även SLAer.

Lindgren – Dag 2 kl 13:55 – 14:15

Kan avtalad ryktesspridning konkurrera ut de klassiska SLA:erna?

Vi människor drivs att samma signalsubstanser som vi drevs av redan i de tidiga skedet av vår existens, det som har förändrats är egentligen bara vad som triggar dem. Om vi lär oss förstå vikten av dessa och hur de påverkar oss kanske vi kan lära oss använda dem i större utsträckning? Vi går mer och mer mot en värld där vi mäter framgång i mänskliga relationer mer än i hårda värden så som tex pengar. Påverkar det vårt sätt att se på t ex leverantörsrelationer? Kan vi använda signalsubstanser även här?