Hur kan CMDB hjälpa er organisation?

En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, detta genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare. Detta kan en CMDB (configuration management database) hjälpa till med. Så hur kommer du igång? Vilka fördelar kan du förvänta sig efter ett införande? Under detta pass kommer du få tips på hur du kommer igång med CMDB och vilka fördelar du kan förvänta dig.

 

Erik Tjärnkvist, Inuit

Erik är leverantörsansvarig för ManageEngine på Inuit och delar ofta med sig av kunskap och insikter i olika sammanhang.