Några ord från våra talare

Paul Wilkinson
The Shiny New Thing that really helps!

Mark Smalley
It’s ITIL Jim, but not as we know it

Maria Kalmer – 5 tips för att öka RPA-förmågan i din verksamhet, Pensionsmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter

David Jacoby – IT-säkerhet och hacking – hur stoppa digital brottslighet

Carl-Göran Domeij – ”Push Payment Fraud”, beskrivning av sofistikerat tillvägagångssätt baserat på ett real-case.

Roman Jouravlev – How digital transformation enables sustainable development Abstract