Samordnare – Thomas Lagerfeldt – Insperio AB / itSMF Region Öst

Deltagarantalet är begränsat till 15 personer.

itSMF verkar primärt genom våra regionala nätverk som lokalt runt om i Sverige anordnar nätverksträffar, föreläsningar, coachringar etc. Den 16 maj testade vi för första gången ett nytt initiativ, Frukostklubben, anordnat av region Öst i Stockholm. Upplägget samlar ett begränsat antal deltagare, c:a 15 personer, som gemensamt äter frukost. Frukosten startar med att alla skriver en lapp med ett ämne som man vill diskutera och samtliga deltagare får sedan två röster att fördela (genom att sätta prickar på ämneslapparna). Därefter startar diskussionen!

Syftet med Frukostklubben är att skapa ett forum för våra medlemmar att träffas och diskutera verksamhetsnytta ur olika perspektiv samtidigt som mötet får plats i deltagarnas hektiska agenda – alla måste ju äta frukost!

Nu kan du under konferensen testa på konceptet Frukostklubben och ta chansen att delta i en sittning där du både påverkar ämnet och diskussionen!