Att vara innovativ i en föränderlig värld

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt och vi behöver ta hjälp av ny teknik och innovativa lösningar. När utveckling rör sig så snabbt som den gör idag, kräver det att vi hittar nya sätt att lära oss på och vi behöver arbeta med förändring och innovation på daglig basis och se det som en grundförutsättning i allt vårt arbete. Hur kan privat men också offentlig sektor se till att hänga med i omvärldens snabba takt och vad behöver vi lära oss och veta om för att hålla tempot uppe? Det pratar Glenn om i sin presentation om att vara innovativ i en föränderlig värld.

Strategic Area Lead, Sweden’s Innovation Authority (Vinnova)

Mr. Gran is an expert on innovation managment. Currently he is reponsible for leading one of Vinnova’s 10 areas, Ecosystem for Innovative Companies. The aim of the area is to support ecosystems of innovative Small and Medium Sizes Enterprises (SMEs). This includes direct funding for startups, including deeptech companies, as well as funding for various ecosystem functions such as incubators, science parks, clusters and innovation offices at universities. Before this, he was responsible for Vinnovas Vinnväxt programme. The programme promote sustainable regional development by developing internationally competitive innovation clusters in specific growth fields.

Prior to joining Vinnova, he was reponsible for the research grant development at Brunel Business School in London. As Director of the Entrepreneurship School at a center for virtual reality in Oman, his worked focused on running an incubation programme to support start-ups and equipping students with soft skills to foster new innovations in digital media. Mr. Gran has also managed projects in Malaysia and Egypt focusing on developing new learning and training approaches for fostering creativity and innovation and an entrepreneurial mindset, as well as addressing the special needs of start-ups, and how they can take advantage of business opportunities through incubators and clusters. At the Global Trust Center, he was the Research Director, working on radical new solutions to improved ICT authentication and governance. He holds an MSc(Res) in Environmental Science from the University College London (UCL) and an MSc in Public Policy and Management from the University of Glasgow.