PM3 och agila metoder i praktiken

Många har diskuterat om PM3 kan kombineras med agila metoder eller inte och det verkar råda lite delade meningar om det. Vi tittade lite på fördelar och nackdelar och bestämde oss sen för att prova. Nu har vi etablerat två objekt och upplever att vi fått många fördelar av att ha en agil approach.

Vi har i dagsläget etablerat två objekt, håller på med de resterande objekten och tycker att det fungerar bra. Jag har etablerat ett antal PM3 objekt tidigare och tycker vi genom att kombinera PM3 med agila metoder fått många fördelar i förvaltningsarbetet. Framförallt får vi fokus på flödet av förvaltningsaktiviteter genom en Kanban board, vi diskuterar Work In Progress limits för att bli mer effektiva, får förvaltningsplanen på rätt övergripande nivå (inklusive KPI:er) och förvaltningsarbetet visualiserat med en Kanban board. Sen finns det utmaningar också som vi kommer att berätta lite mer om under presentationen.

Göran Westblom
Senior Partner på Moment Management med erfarenheter från etablering av PM3 samt agila projekt/utvecklingsinitiativ som produktägare, agile team lead m m.