Att sova med fienden eller den som vet vinner

Mälarsalen – Dag 1 kl 16:10 – 17:10

Gunnar Ekberg var under det kalla kriget fältagent för den svenska underrättelsetjänsten. Han dök på sovjetiska spionfartyg, reste i öst, lurade Stasi, agerade lockbete mot de sovjetiska och kinesiska underrättelsetjänsterna. Han trängde in i dåtidens mest fruktade terrororganisation PFLP där han träffade flygplanskapare, kidnappare, hemliga terrorsympatisörer och Carlos Schakalen. I samband med IB-affären 1973 tvingades han gå under jorden och leva med falsk identitet.

Väl tillbaka i det civila livet var han verksam inom reklam- och informationsbranscherna. Där tillämpade han sina underrättelseerfarenheter och kompletterade sin verksamhet med omvärldsanalys och business intelligence.

Gunnar Ekberg talar om vikten av att förstå sin omvärld, hur vi ofta tänker fel och varför, om hur underrättelseanalys kan användas i det civila livet – kort sagt: hur den som vet vinner…

Gunnar Ekberg bor idag i Malmö där han som pensionär är fullt sysselsatt med att forska i underrättelsehistoria, hålla föredrag och skriva. Han har gett ut en skildring av sin tid i det kalla kriget i boken ”De ska ju ändå dö” på Fishers förlag.

Tillsammans med sin hustru, Lena Breitner Ekberg, arrangerar han stadsvandringen ”Det hemliga Malmö”. De har också ett antal gemensamma författarprojekt och har varit med om att grunda föreningen Sveriges Öga och Öra.