Peter Bergehamn

 Lindgren – Dag 1 kl 13:25 – 13:45

Växjö kommuns IT minskar resurskonflikter genom att visualisera flöden och kontinuerlig prioritering av kommunledning

Digitaliseringsvågen sköljde över Växjö kommun med full kraft 2016. Inför 2017 var behovet från Verksamheterna och IT -enheten mer än fördubblade. För att hantera detta gjordes en handlingsplan som i stort gick ut på att förbättra kommunkoncernens förmåga att välja rätt digitaliseringsinitiativ – de som gav störst nytta och utifrån dessa planera och budgetera. 2018 blev det tydligt att handlingsplanen givit effekt. De behov som kom in var väl valda, förankrade och budgeterade. Verksamheten hade gjort sin ”läxa”. Nu ställde verksamheten krav på IT – när kan vi få vårt behov levererat? PULS blev svaret!