Stefan Lindgren

 Lindgren – Dag 1 kl 13:00 – 13:20

Bättre folkhälsa genom städernas luft och vattenövervakning- med hjälp av sensorer och internet of things teknologi (LoV-IoT)

Om du och jag skulle kunna se luftens föroreningsnivåer i vår stad när som helst, vad skulle det innebära för våra egna aktiviteter och resor? Eller tänk om stadens vattenreningsverk kunde varna för förorenat stormvatten när systemet översvämmats- vad skulle det innebära för deras möjligheter att begränsa spridning av föroreningar?

För att kunna svara på dessa frågor behöver vi sensorer som är enkla, många, billiga och lätta att installera. Vi vill använda digitalisering och demokrati för att förbättra luft- och vattenkvalitén i städerna och därmed människors hälsa. LoV-IoT initiativet avser att leverera detta!