Projekt AxLeverate syftade till att höja processmognaden och öka proaktiviteten genom ett enhetligt arbetssätt 

 Lindgren – Dag 1 kl 14:00 – 14:20

Under hösten 2016 och första halvåret 2017 genomfördes en fokusering på att öka processmognaden inom Axfood IT och ett projekt initierades för att starta igång förändringen.

Projektet döptes till AxLeverate. Så varför var det viktigt för Axfood att höja sin processmognad?

Väl fungerande processer leder till bättre stabilitet i en IT-leverans vilket medför att Axfood står bättre rustade för att kunna:

  • bibehålla konkurrenskraft
  • tillhandahålla en IT leverans med god kvalité och stabilare miljö
  • skapa en grund för att effektivt leverera gentemot verksamhetens behov i det pågående digitala transformationsarbetet.

Projekt AxLeverate syftade till att höja processmognaden och öka proaktiviteten genom ett enhetligt arbetssätt inom Axfood IT.

Effekten som har uppnåtts är att medarbetare inom Axfood IT har ökat sin förståelse för att processarbete är något som är viktigt. En del i deras vardag och att det ger en effektivisering och kostnadsbesparing för Axfood om ett mer enhetligt sätt att arbeta, automatisera och genomföra förändringar införs.