Det nya globala landskapet

Jan Eliasson ger oss sin bild av framtidens samhällsklimat med både farhågor och ljuspunkter baserat på sina respektingivande 50 år som politiker och diplomat. Han delar även med sig av sina bästa tips för en lyckad förhandling.

Mälarsalen – Dag 2 kl 14:20 – 16:00

jan_eliasson-forelasningToppdiplomaten Jan Eliasson har lämnat jobbet som vice generalsekreterare för FN. Han var vice generalsekreterare 2012–2016. “Regeringen har valt att tilldela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.”

Jan Eliasson är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Eliasson har arbetarbakgrund och redan i unga år blev han socialdemokrat. 1965 anställdes Eliasson vid utrikesdepartementet, och han har som UD-anställd tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Under 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten i april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en rådslagsgrupp för att utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.