Ökad Dataintegritet är ett måste och därför behövs en solid Governancemodell(Sv) / 14:10 – 14:30

Utan en Solid Governancemodell får du svårt att uppfylla framtidens krav. Syftet med Governance är att rätt beslut ska tas av rätt personer – en struktur för vilka beslut som ska fattas , i vilka forum och med vilka beslutsfattare. Lars-Åke kommer dela med sig av både best practise erfarenheter samt dela med sig av erfarenheter från projekt som inte haft någon ordentlig Governance på plats.

Lars-Åke Bolk har 22 år erfarenhet av IT Service Management projekt och är en av få i Europa med högsta certifieringsnivån, ServiceNow Certified Master Architect. Han har varit arkitekt i ett flertal stora svenska och internationella implementationsprojekt inom digital transformation där Governance har spelat en central roll för att kunna lösa utmaningar med legala krav och hantering av dataskyddsförordningar som t ex GDPR i Europa i kombination med de motsvarigheter som finns utanför Europa. Lars-Åke har bl.a varit talare på ServiceNow´s årliga konferens, ServiceNow Knowledge , i Las Vegas med 25 000 deltagare samt driver utvecklingsforumet Developer MeetUp.