Hur agila kan vi vara? 

Hur agila kan vi vara? ”Agilt” är inte svaret på alla våra frågor, men vad kan vi ta till oss av det agila i olika sammanhang, som individ, team eller verksamhet? Utifrån sin erfarenhet av både ITSM och agilt delar Maarten med sig av hur agila tankesätt och metoder kan underlätta vardagen. Han tar bland annat upp vilka beteenden hos individen som är gynnsamma, vilka agila metoder som i princip alla team kan ha nytta av och hur verksamhetens alla delar drar nytta av en tydlig målbild.

Maarten Merckx, Olingo Consulting AB (en del av Time People Group), har lån g erfarenhet som konsult och utbildare inom såväl ITSM-området som agila arbetssätt och portföljstyrning.  Maarten är också hållbarhetsansvarig på Olingo och leder koncernens hållbarhetsarbete för miljö och klimat utifrån FN:s globala mål.

Porträttbild Maarten