Westinghouse Electric Sweden AB

Magnus Boberg har arbetat med ITIL sedan tidigt 2000 tal och är nu IT chef på Westinghouse Sverige.
Henrik Lukkarila arbetar som Service Management Lead och med processutveckling globalt inom Westinghouse.

Nobelterrassen – Dag 2 kl 10:20 – 11:05

Över tio år med ITIL, vad har vi lärt oss?

Westinghouse Sverige har arbetat i över 10 år med ITIL i sin verksamhet, som verkar inom kärnkraftsindustrin som är fylld med regulatoriska krav. Detta föredrag handlar om våran resa att införa ITIL i en värld fylld av komplicerade regelverk och höga ambitioner med en ständig kostnadspress. Vilka insatser är det som har gett störst värde för företaget och vad är det vi skulle gjort annorlunda?