Daniel drivs av utmaningen att bygga effektiva verksamheter m h a arkitektur och hur komplexa områden kan bli mer lättförståeliga och ge rätt effekter för företaget. Marias 35-åriga erfarenhet inom IT-området, med bl a mer än 15 år som CIO har lett till stor förståelse för utmaningarna som dagens företag står för. I synnerhet om man vill digitalisera hela företaget. Tillsammans har de mer än 45 års erfarenhet av att arbeta inom relaterade områden.