ITSM och Agile – Vänner eller fiender?
Denna presentation tar upp en mycket vanlig konflikt i dagens alltmer agila värld: Konflikten mellan ITIL/ITSM och agil arbetsmetodik.
Det är mycket vanligt hos större organisationer att man har implementerat ITSM och att man samtidigt har, eller håller på med, en större agil satsning, t.ex. SAFe. Det är nästan lika vanligt att de två hamnar i konflikt med varandra och hindrar att man utnyttjar deras respektive potential till fullo.
Här visas ett sätt att få de två att fungera ypperligt tillsammans. Vi får även veta lite om vad som krävs för att nå dit, men mest om hur man kan etablera ett arbetssätt som stödjer båda ramverken.

 

bild-mjMats Jegebo är en naturlig ”servant leader” och coach med mycket stor kunskap och erfarenhet från en mängd olika branscher, roller och metodiker.

Han har tillbringat hela sin karriär, som konsult, med att bygga upp sin erfarenhet och kompetens om hur organisationer kan optimera sin leveransförmåga och -kunskap.

Innan han började sin agila bana 2007, hade han mängder av olika ledande roller i en stor mängd projekt. Han gjorde sig ett namn som ”en som alltid levererar”. Sedan 2007 har han försökt att befinna sig i framkanten vad gäller utveckling och tillämpning av agila metoder.

Med sin positiva attidyd och energi har han blivit e mycket uppskattad utbildare, coach och talare. Hans kompetens, erfarenhet och andra kvalitéer har gjort honom synnerligen väl lämpad för agila transformationer i storskaliga verksamheter.