Hållbarhetsdeklarationen – styrning av inköp och medvetna val

Genom att scanna streckkoden på en vara med hjälp av apparna Coop och Scan and Pay får kunden information om varans avtryck utifrån tio olika områden, som rör klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen har en skala mellan ett och fem inom varje område. Ju lägre siffror en vara har, desto lägre hållbarhetsavtryck bedöms varan ha.

Coop har under två år utvecklat metoden att redovisa matvarors hållbarhetsavtryck utifrån erkänd forskning och officiella data. Utifrån tio olika områden, som risken för påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden, visas en varas påverkan på klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen redovisas i form av ett diagram.

Hållbarhetsdeklarationens syfte är att hjälpa kunderna att äta mer hållbart, men också att styra utvecklingen av Coops sortiment.

Mattis är hållbarhetschef på Coop sedan 2020. Han har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete från olika branscher och organisationer och är även utbildad lärare i geografi och biologi. Mattis Bergquist har stor erfarenhet av att bygga upp processer för hållbarhetsarbete, leverantörsgranskningar och hållbarhetskommunikation och har länge verkat som expert och strategisk rådgivare.