Thirve – Datalabb för hållbara innovationer

Ett projekt och förstudie som undersöker förutsättningarna för att implementera ett lättillgängligt datalabb för hållbara digitala innovationer samt skapa grunder för fortsatt realisering av ett datalabb för små och medelstora företag (SMF)

Vi definierar ett datalabb som en arena där SMF med hjälp av studenter med kompetens inom data och digital teknik får stöd i att utnyttja data i syfte att skapa innovativa tjänster och processer. Datalabbet ska erbjuda konkreta verktyg som möjliggör för SMF att tillsammans med studenter arbeta med hållbarhetsfrågor i den datadrivna innovationsprocessen.

 

Hannes Göbel

Doktor i informatik vid Högskolan i Borås