Kvantdatorer och nerver av metall – exotism eller oundviklig nödvändighet?
Nästan alla företag och organisationer är på väg in i en hybrid värld där lasterna blandas mellan egen miljö, privata moln och publika moln. Datorarkitekturerna i dessa miljöer är bekanta – även hos de relativa nykomlingarna GPU:erna – och grunderna är desamma som när von Neumann beskrev dem 1945.
Men det sker två andra utvecklingar, radikalt nya, för mer beräkningskraft och lägre energiförbrukning: Kvantdatorer och neuromorfiska system. Vad är de? Vad kan de komma att innebära? Hur och när påverkar t ex kvantdatorerna vår IT-säkerhet?