Affärsnytta genom förändringsledning

ICA Gruppen driver kraftfullt digitalisering inom hela koncernen. Åldrande system blir snabbt kandidater för att bytas mot smartare lösningar. Den befintliga ITSM-plattformen byttes på rekordtid till det modernare ServiceNow. Initiativets fokus var att det rörde sig om ett skifte av arbetssätt, inte ett teknikskifte. Ett fokus som utgick från människorna i organisationen och en proaktiv och systematisk förändringsledning visade sig starkt bidra till initiativets framgång.

Under anförandet får du insyn i initiativet utifrån:

  • Syfte, mål och omfattning
  • Vikten av att ha användare och utvecklare i centrum
  • Tillämpning och utmaningar av det agila angreppssättet
  • Förändringsledning på ICA och hur det tillämpades
  • Betydelsen av en popcornmaskin
  • Livet efter – vad hände sen?
  • Vi avslutar med att sammanfatta de viktigaste lärdomarna och ställer oss frågan; blev det verkligen så bra eller…?”

Nobelterassen – Dag 1 kl 14:00 – 14:45

sofigateNiclas P Karlsson

Niclas är Director Corporate IT Projects and Processes för ICA Gruppen AB, dvs han är ansvarig för alla initiativ som IT genomför ur ett projekt- och process-perspektiv.