Processutveckling på Spotify

Inför börsintroduktionen 2018 ställdes nya krav på Spotifys arbetssätt. Skulle externa krav på kontroll sätta käppar i hjulet för det interna ledordet ”Speed”? Skulle de självstyrande teamens mandat och manöverutrymme begränsas?

Hör hur några av teamen tog sig an utmaningen och, med bibehållet fokus på snabbhet, började anamma ITILs nyckelprinciper.

 Nobelterrassen – Dag 1 kl 15:15 – 16:00

hagmanka%cc%88llga%cc%8arden

 Ola Källgården, Konceptutvecklare och konsult på Olingo Consulting

Ola varvar uppdrag hos strukturtunga organisationer med uppdrag hos unga organisationer med ett annat utgångsläge. Gemensamt, oavsett organisationstyp, är strävan att hitta en bra balans mellan ordning och kaos. Ola har teoretisk och praktisk erfarenhet av såväl ITSM- som den agila världen.

Anders Hagman, Spotify

Anders har en bakgrund inom mjukvara, tjänst- och projektkontor, samt professionell snowboardåkning och media. Han leder idag en funktion som arbetar med tekniska inköp och molnstyrning på Spotify.