peter-hero-ssiPeter Hero har arbetat med området Service Management i många olika branscher och sammanhang. Idag driver Peter bl.a. nätverk inom ”Support Services Institute” runt om i hela landet och det i syfte att kunna hjälpa både kunder och hela supportbranschen att utvecklas framåt. Efter ett flerårigt samarbetare med akademin, forskare och Axelos har Peter även varit engagerad i den nya versionen ITIL 4 och är med som namngiven ”Contributor och  ämnesexpert” i boken ITIL 4 Foundation.