Att laga trasiga transformationer med systemtänk

Problemet med många förändringsresor i våra organisationer idag är att de baseras på ramverk, modeller och metoder som förutsätter att problemet är känt, begripet och redo att angripa; lösningen är själva paketeringen. Det kan handla om att förutsätta att organisationen lider av en osynk mellan produktteam, att den kognitiva lasten hos teamen är för hög eller kanske att den klassiska klyftan ”verksamhet och IT” växt sig till en avgrund så djup att man där kan släppa ner en nickel och få svar av en Marshall-stack värdig Motörhead två timmar senare.

Men, det kanske är någonting annat som gör att vi aldrig kommer i mål? Ledarskap? Beslutsförmåga? Parallella styrmodeller? Vi på Princip har tagit fram en praktisk tillämpning av Systems Thinking som är baserat på antimönster till de dikeskörningar vi och andra erfarit i våra roller som organisationskonsulter. Verktygslådan heter PRIMO och ger organisationer möjligheter att slutföra sina förändringsresor och nå kontroll & innovation i balans.

Jakob Widestedt, Princip

Jakob Widestedt är medgrundare till Princip och har efter en 15-årig konsultkarriär äntligen hittat några nycklar till att se organisationer som system och använda nycklarna till att låsa upp de viktigaste låsen först.

Jakob Widestedt