Program

Programarbetet startar efter sommaren.

Peter Stjernström
Peter Stjernström
 +46 708 48 40 03
 peter.stjernstrom@itsmf.se

Kontakta Peter om du vill delta i programarbetet eller om du har förslag.